Asienguiden > Japan > Nagasaki
  Fredsparken i Nagasaki Nagasaki var länge centrum för Japans
handel med utlandet. Handelsmän och
missionärer från Europa kom hit på mit-
ten av 1500-talet. I början av 1600-talet
tröttnade japanerna på portugisernas
missionerande och stängde sina
gränser mot väst. Japan isolerade sig
ända fram till år 1854 då amerikanerna
tvingade sig till handel. Den enda
kontakten med väst gick genom ön
Dejima i Nagasakibukten. På ön fanns
en holländsk bosättning som tilläts
bedriva handel med Japan. Holländarna
fick vara kvar bl a beroende på att de
inte försökte missionera.

9:e augusti 1945, tre dagar efter att en
atombomb fällts över Hiroshima var det
Nagasakis tur. Över 70 000 människor
dödades av bomben. På fredsmuseet
kan man studera bombens verkningar.

Nagasaki
 
 
  Staty i fredsparken som pekar mot himlen
 


     Hotell
     Nagasaki
 
     Bildartiklar
     Himeji slott
     Hokkaido
     Miyajima
     Nara
     Nikko
     Okinawa

Dejima
Modell av ön Dejima