Asienguiden > Japan > Japanska slott

Bildartiklar
Hokkaido
Miyajima
Nagasaki
Nara
Nikko
Okinawa

Osaka  slott
Osaka slott är tyvärr bara en kopia av originalet
 
Odawara slott
De flesta slott i Japan är kopior.
Eftersom Japans historia har varit minst
sagt orolig finns inte så många slott
bevarade från feodaltiden. Osakas slott
(översta bilden) är byggt av armerad
betong. Förr byggdes slotten av trä med
puts för att skydda mot eld och vatten.

Det mest sevärda slottet är det i Himeji
fyra mil väster om staden Kobe. Slottet
är öppet för besökare och det finns
frivilliga engelskspråkiga guider som
gärna visar en runt.

Odawara slott väster om Tokyo.

Svårt för anfallaren att ta sig in.
Ett sinnrikt system med vallgravar och
slottsmurar utformade som en labyrint
gjorde det mycket svårt att anfalla. Ju
närmare man kom huvudbyggnaden
desto längre bort verkade den vara.

Himeji slott användes vid inspelningen av
TV-serien Shogun, men skulle då
föreställa Osaka slott.

Himeji slott
Himeji den verkliga pärlan bland Japans slott.

Interiör,  Himeji slott Himeji
Interiörbild från Himeji slott.

Himeji skrivs med tecknen
för prinsessa och väg
.
Upp